استعلام تصاویر

گاها ممکن است تصاویری مدنظر شما باشد که نمی توانید آن را در آلبومها بیابید و یا اصلا وجود ندارد.

در اینگونه موارد شما می توانید عکس مورد نظر خود را برای ما ارسال نمایید تا طراحان ما آن را مورد بررسی قرار داده و نتیجه را اعلام نمایند.

اگر تصویر موجود بود کد آن تصویر برایتان ارسال می شود و گرنه که تصویر به آلبومها اضافه شده و سپس کد را برایتان ارسال می کنیم.